Categories

Read a Random Post

Tag: Filipino

Zsazsa Zaturnnah’s Marvelous Adventure (Review)

Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa Zaturnnah Self-Published (2002)/Visual Print Enterprises, 2004 (Graphic Novel) Author: Carlo Vergara Carlo Vergara’s “Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa

Read More »

Top Posts and Pages